• Hỗ trợ trực tuyến
 • yahoo
 • 04.3391.0203
  0914376499
 • Quảng cáo
 • Sản phẩm > nhà gỗ hương
 • - Cấu trúc nhà gỗ 5 gian gồm 06 vì
  - Chủ đầu tư : Gia đình ông: Nguyễn Văn Sơn
  - Địa chỉ : Sốm - Hà Đông - Hà Nội
  - Điện thoại:
  0934687169
  - Chất liệu : gỗ Hương
  - Thời gian : 2011-2012
  - Thực hiện : Nguyễn Chí Mười