• Hỗ trợ trực tuyến
 • yahoo
 • 04.3391.0203
  0914376499
 • Quảng cáo
 • Sản phẩm > nhà gỗ Mít A Hoi Quoc Oai
 • - Cấu trúc nhà gỗ 5 gian gồm 06 vì, kiểu nhà kẻ chuyền Bắc bộ
  - Chủ đầu tư : Gia đình ông: Nguyễn Văn Hợi
  - Địa chỉ : Xã Cộng Hòa - Quốc Oai - Hà Nội
  - Điện thoại: 0912038435
  - Chất liệu : gỗ Mít
  - Thời gian : 2008-2010
  - Thực hiện : Nguyễn Chí Mười