• Hỗ trợ trực tuyến
 • yahoo
 • 04.3391.0203
  0914376499
 • Quảng cáo
 • Sản phẩm > Nhà gỗ hương 1

 • - Cấu trúc nhà gỗ 5 gian gồm 06 vì, kiểu nhà kẻ chuyền Bắc bộ
  - Chủ đầu tư : Gia đình cụ: Nguyễn Bá Dũng
  - Địa chỉ : Thôn Nhật Tiến xã Thường Yên - Chương Mỹ - Hà Nội
  - Điện thoại: 0948967162
  - Chất liệu : gỗ Hương
  - Thời gian : 2005-2006
  - Thực hiện : Nguyễn Chí Mười