• Hỗ trợ trực tuyến
 • yahoo
 • 04.3391.0203
  0914376499
 • Quảng cáo
 • Sản phẩm > Công trình 8
 • - Cấu trúc nhà gỗ 5 gian gồm 06 vì,nhà kẻ chuyền
  - Chủ đầu tư : Gia đình ông: Hoàng Quốc Việt
  - Địa chỉ : Thạch Thất- Hà Nội
  - Điện thoại:
  01683807642
  - Thời gian : 2011-2012
  - Thực hiện : Nguyễn Chí Mười