• Hỗ trợ trực tuyến
 • yahoo
 • 04.3391.0203
  0914376499
 • Quảng cáo
 • Sản phẩm > Công trình 7
 • - Cấu trúc nhà gỗ kiểu nhà kẻ chuyền
  - Chủ đầu tư : Gia đình anh: Đạt
  - Địa chỉ : Chương Mỹ - Hà Nội
  - Điện thoại: 0987431993
  - Chất liệu : gỗ Hương
  - Thời gian : 2011-2012
  - Thực hiện : Nguyễn Chí Mười