• Hỗ trợ trực tuyến
 • yahoo
 • 04.3391.0203
  0914376499
 • Quảng cáo
 • Sản phẩm > Công trình 5
 • - Cấu trúc nhà gỗ 5 gian gồm 06 vì, kiểu nhà kẻ chuyền Bắc bộ
  - Chủ đầu tư : Gia đình ông Thụ
  - Địa chỉ : Xã Thụy Hương  - Chương Mỹ - Hà Nội
  - Điện thoại: 01668568116
  - Thực hiện : Nguyễn Chí Mười